Обява за длъжност: Библиотекар

Изисквания:

• Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
• Компютърни умения;
• Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
• Комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• За предимство ще се смята опит в библиотека. 

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

Срок на обявата: до 8 октомври 2022 г.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

За информация: тел. 02 8015 960; 987 21 69

Image Description

Американски център

Read More