Столична библиотека търси да назначи системен администратор


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

o   Подпомага ръководството и планира мероприятия за развитие на информационната среда и информационните системи в Столична библиотека;

o   Води отчет на наличието и състоянието на ПК, периферни устройства, устройства за комуникации и др.;

o   Отговаря за програмното и технологично осигуряване на компютърната и друга офис техника;

o   Извършва инсталиране, актуализиране и конфигуриране на операционни системи, антивирусен софтуер, стандартни и специализирани приложни програмни продукти;

o   Администрира компютърната мрежа, рутери, суичове, интернет достъпа и други мрежови услуги;

o   Администрира потребителски акаунти – локални и в Active Directory, като определя и задава права на потребителите, създава пътища до програмните продукти за споделяне на ресурси;

o   Осигурява защита на информацията в електронен вид, разположена на сървъри и персонални компютри, като периодично я архивира на външен електронен носител;

o   Предлага и внедрява нови електронни услуги, подпомагащи дейността на библиотеката;

o   Отговаря за закупуването на нова техника, резервни части и консумативи, необходими за работата, ремонта и поддръжката на компютърната техника;

o   Планира закупуването и подновяването на лицензи и абонаменти за базов софтуер, антивирусна защита, защитни стени, интернет и др.;

o   Извършва диагностика, профилактика и ремонт на хардуера;

o   Осъществява ежедневен контрол по работата със сайта на Столична библиотека;

o   Подпомага техническо осигуряване на мероприятията на Столична библиотека;

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

Ø  Образование – Висше техническо магистър или бакалавър.

Ø  Специалност - Компютърни технологии и системи; Информатика и компютърни науки; Информационни технологии; Комуникационна и компютърна техника; Изчислителна техника; Информационна сигурност; Управление на информационни системи.

Ø  Компютърна грамотност – администриране на Windows и Linux операционни системи, администриране на компютърни мрежи, познания по компютърни архитектури.

Ø  Владеене на чужд език – английски език (минимум от ниво B1).

Ø  Професионален опит – не по–малко от 2 години по специалността.

 

ПРЕДИМСТВО СА:

·         Задълбочени хардуерни и софтуерни познания;

·         Задълбочени познания в областта на компютърните мрежи;

·         Използването на Microsoft приложения;

·         Познаване на съвременните информационни услуги, продукти и технологии;

·         Познания и администриране на сървъри (в т.ч. virtual servers, backup server) и DNS, DHCP, RDP, ACTIVE DIRECTORY,VMWARE,STORAGE,BACKUP;

·         Познания за администриране и работа с електронни пощенски системи;

 

Изпращайте CV на E-Mail: hr_sb@abv.bg или подайте документи на място в Столична библиотека гр. София, пл. П. Славейков № 4 ет.1.

Краен срок за подаване на документи – 29.10.2021 г.

Image Description

Американски център

Read More