Библиотекар в сектор „Краезнание и книжовно наследство“.

Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време

Описание и Изисквания

Изисквания за заемането на длъжността:
. Библиотечно oбразование в професионално направление 3.5, минимална степен бакалавър
. Работа в библиотека минимум 1 година
. Работа в екип
. Добри презентационни умения
. Комуникативност
. Креативност
. Творческо мислене

Основни задължения за заемането на длъжността:
. работа със специализиран софтуер за аналитично разкриване на съдържанието от периодични издания.
. извършване на библиографски справки
. участие в изготвянето на тематични изложби
. участие в културните прояви на Столична библиотека

Документи може да подадете на следния имейл:

libsofdir@libsofia.bg

Краен срока за подаване на документи 11 юни 2024 

 


Библиотекар в сектор „Краезнание и книжовно наследство“

Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време

Описание и Изисквания

Човек с интереси в областта на историята за гр. София, с афинитет към твoрческото писане и изследователската дейност. Ако искате да се докоснете до книжния архив на София, да надградите знанията си и да разгърнете своя творчески потенциал, Столична библиотека ще те очаква.
Изисквания за заемането на длъжността:
• Висше образование в областта на хуманитарните науки
• Библиотечно образование в професионално направление 3.5 и работа в библиотека е предимство
• Работа в екип
• Добри презентационни умения
• Комуникативност
• Креативност
• Творческо мислене
Основни задължения:
• Опознаване на библиотечния фонд
• Участие в литературните турове на Столична библиотека
• Участие в изготвянето на тематични изложби
• Участие в издателската дейност на Столична библиотека

Документи може да подадете на следния имейл:

libsofdir@libsofia.bg 

Краен срока за подаване на документи 11 юни 2024 


 

Библиотекар в „Детски център“, пл. Славейков 4а

Изисквания:
• Висше образование с образовaтелно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
• Умения за работа в екип;
• Диалогичност и комуникативност при работа с възрастовите категории потребители – деца и ученици;
• Запредимство ще се смята стаж в библиотека и допълнителна квалификация в областта на педагогическите науки.
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат оканени за събеседване.

Image Description

Американски център

Read More