Длъжност: Библиотекар за  филиал „Овча купел“ и филиал „Люлин“

 

Изисквания:

 

·         Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;

·         Умения за работа в екип;

·         Диалогичност и комуникативност при работа с възрастовите категории потребители – деца и възрастни;

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 14.07.2022 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

 


 

 

 

Длъжност: Библиотекар

 

 Изисквания:

 

·         Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;

·         Умения за работа в екип;

·         Диалогичност и комуникативност;

·         За предимство ще се смята опит в работата с библиотечен софтуер и допълнителна квалификация в областта на информационните технологии. 

 

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 31.12.2019 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 

 

 

Image Description

Американски център

Read More