В Централна сграда:

Обслужване на читатели Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:45
Вторник: 08:30 - 19:45
Сряда: 08:30 - 19:45
Четвъртък: 08:30 - 19:45
Петък: 08:30 - 19:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Изкуство Виж повече
Понеделник: 08:30 - 18:45
Вторник: 08:30 - 18:45
Сряда: 08:30 - 18:45
Четвъртък: 08:30 - 18:45
Петък: 08:30 - 18:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Читалня Краезнание Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:45
Вторник: 08:30 - 19:45
Сряда: 08:30 - 19:45
Четвъртък: 08:30 - 19:45
Петък: 08:30 - 19:45
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден
Чуждоезикови читални Виж повече
Понеделник: 09:30 - 18:00
Вторник: 09:30 - 18:00
Сряда: 09:30 - 18:00
Четвъртък: 09:30 - 18:00
Петък: 09:30 - 18:00
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден
Регистрация Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:45
Вторник: 08:30 - 19:45
Сряда: 08:30 - 19:45
Четвъртък: 08:30 - 19:45
Петък: 08:45 - 19:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Информационен център Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:00
Вторник: 08:30 - 19:00
Сряда: 08:30 - 19:00
Четвъртък: 08:30 - 19:00
Петък: 08:30 - 19:00
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Руски център Виж повече
Понеделник: 09:30 - 18:30
Вторник: 09:30 - 18:30
Сряда: 09:30 - 18:30
Четвъртък: 09:30 - 18:30
Петък: 09:30 - 18:30
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Детски център Виж повече
Понеделник: 08:30 - 18:45
Вторник: 08:30 - 18:45
Сряда: 08:30 - 18:45
Четвъртък: 08:30 - 18:45
Петък: 08:30 - 18:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Американски център Виж повече
Понеделник: 09:00 - 19:45
Вторник: 09:00 - 19:45
Сряда: 09:00 - 19:45
Четвъртък: 09:00 - 19:45
Петък: 09:00 - 19:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Дигитален център Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:00
Вторник: 08:30 - 19:00
Сряда: 08:30 - 19:00
Четвъртък: 08:30 - 19:00
Петък: 08:30 - 19:00
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден
Читалня Книжовно наследство Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:45
Вторник: 08:30 - 19:45
Сряда: 08:30 - 19:45
Четвъртък: 08:30 - 19:45
Петък: 08:30 - 19:45
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден
Книгохранение Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:00
Вторник: 08:30 - 19:00
Сряда: 08:30 - 19:00
Четвъртък: 08:30 - 19:00
Петък: 08:30 - 19:00
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден

Филиали:

Филиал Сердика - ул. “Сердика“ № 1 Виж повече
Понеделник: 08:30 - 19:45
Вторник: 08:30 - 19:45
Сряда: 08:30 - 19:45
Четвъртък: 08:30 - 19:45
Петък: 08:30 - 19:45
Събота: 09:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Филиал Люлин - ж.к. Люлин, бл. 330-331 Виж повече
Понеделник: 10:00 - 19:00
Вторник: 10:00 - 19:00
Сряда: 10:00 - 19:00
Четвъртък: 10:00 - 19:00
Петък: 10:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Филиал Студентски - “Студентски град”, бл. 5, стол 17 Виж повече
Понеделник: 10:00 - 17:45
Вторник: 10:00 - 17:45
Сряда: 10:00 - 17:45
Четвъртък: 10:00 - 17:45
Петък: 10:00 - 17:45
Събота: 10:00 - 14:45
Неделя: Почивен ден
Image Description

Американски център

Read More