ОКИ Столична библиотека приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на читателите ѝ.

ОКИ Столична библиотека разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд и материално-техническа база, като предварително благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис, или да се свържат с оторизираните служители на телефон 02 80 15 923.

За повече информация:

Вътрешни правила (pdf, 2 MB)
Столична община – Регистър на даренията

Image Description

Американски център

Read More