• Начало
  • Новини
  • Столична библиотека става дигитален хъб за регионалните библиотеки на целия Югозападен район на страната

Столична библиотека става дигитален хъб за регионалните библиотеки на целия Югозападен район на страната

  • 09.07.2024

Дигитализацията и предоставянето на качествени цифрови услуги за потребителите е основен приоритет в дейността на Столична библиотека през последните 10 години. Библиотеката обновява сайта си през 2021 г. с 8 електронни каталога, с дигитална библиотека с над 110 000 обекта, мигрирана върху платформа на базата на софтуер „OMEKA“ с отворен код и изход към EDM (Europeana Data Model). На читателите са предоставени нови електронни услуги за отдалечено обслужване, в т.ч. издаване на читателска карта, както и ПОС терминали и изработване на читателски карти на пластика. В Столична библиотека и филиалите ѝ има високоскоростен Wi-Fi със свободен достъп, предстои пилотно въвеждане на иновативни библиотечни технологии RFID, нови софтуери (OMEKA) и др. За дигитализация на фонда са използвани 6 скенера, като най-модерните от тях са закупени през м. г. Столична библиотека разполага с над 100 бр. персонални компютри и лаптопи и сървърна конфигурация с 20 бр. виртуални сървъра. 

През м. април 2024 г. е публикуван доклад на Министерството на културата относно „Състоянието на дигитализираните документи в регионалните библиотеки в България“ за изпълнение на Компонент 1 от Инвестиция C11.I7 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). На базата на анализа се отправят препоръки за изграждане на 10 дигитални центъра (хъбове) – 8 физически и 2 виртуални. Министърът на културата е одобрил списък на библиотеките, които да бъдат включени в изпълнението от Инвестиция С11.I7 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от НПВУ. Така Столична библиотека е определена за дигитален център (Хъб) за Югозападен район, включващ дигитално съдържание от регионалните библиотеки в Благоевград, Кюстендил, София и Перник. 

За нуждите на дигитализационните центрове са предвидени сканираща техника, сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и работни станции, които ще обслужват скенерите. На Столична библиотека ще бъдат предоставени скенер A2 I2S, Server, WorkSta on+Win и UPS.

Image Description

Американски център

Read More