Конкурс за есе върху книгата на Хонг Хекьонг „Спомените на една корейска принцеса“

Издателство „Изток-Запад", Институт за преводна дейност в Корея и Корейски кът към Столична библиотека обявяват конкурс за написване на есе върху книгата на Хонг Хекьонг „Спомените на една корейска принцеса" в превод на Со Йънг Ким и Яница Иванова. Регистрациите за участие се приемат на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или в Корейския кът на Столична библиотека (пл. „Славейков" №4, ет. 4, ст. 412) от 12-ти септември до 23-ти септември 2020 г. и трябва да включват: три имена, възраст, населено място, професия, e-mail и телефон за контакт. Участниците могат да намерят книгата в Корейския кът на Столична библиотека и издателство „Изток- Запад". Участниците извън София ще получат текста онлайн. Приемат се есета с обем от 1 до 5 машинописни страници, написани на български език, придружени от информацията, подадена при регистрацията. Авторите трябва да са български граждани. Есета се приемат до 15-ти октомври 2020 г. на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или на адрес: Столична библиотека, пл. „Славейков" №4, ет. 4, ст. 412, придружени от три имена, населено място, телефон и e-mail за връзка с автора. Първа награда и втора награда - смартфон Samsung, трета награда - ваучери за книги. Желаем успех на всички участници в конкурса! За допълнителна информация: тел. 02 8015 950

Image Description

Американски център

Read More