• Начало
  • Събития
  • ХVIII национален kоледен ученически конкурс за есе на тема „Свободата – начин на употреба“

ХVIII национален kоледен ученически конкурс за есе на тема „Свободата – начин на употреба“

В конкурса могат да участват ученици в гимназиален курс на обучение (VIII – XII клас) от цялата страна. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него трите си имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка.    

Есетата в обем до две машинописни страници ще се приемат до 25 ноември 2022 г. в отдел „Културна и проектна дейност“ на Столична библиотека на следния email: k_otdel@mail.bg или по пощата на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ №4, Столична библиотека, отдел „Културна и проектна дейност“, за конкурса „Свободата – начин на употреба“. 

Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д-р Алберт Бенбасат, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова  комуникация 

и  членове:

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева, преподавател в Нов български университет;

Йовка Иванчева – ръководител сектор „Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека.

Коледното тържество за награждаване на отличените участници ще се проведе в Столична библиотека на 8 декември 2022 г. от 17:00 часа. 

На отличените ще бъдат връчени следните награди:

Първа награда – ваучер за подарък на стойност 100 лева, книги, грамота и плакет; 

Втора награда – ваучер за подарък на стойност 70 лева, книги, грамота и плакет; 

Трета награда – ваучер за подарък на стойност 50 лева, книги, грамота и плакет. 


Специална награда на директора на Столична библиотека – таблет, книги, грамота и плакет.

Специална награда на Председателя на НЧ „Света София 1997“ плакет, ваучер за подарък на стойност 80 лв., книги и грамота.

Поощрителни награди – 10 броя, грамоти и книги.

За контакти:  

Сектор „Културна и проектна дейност“ 

тел. 02/8015914 и 02/8015922 

email: k_otdel@mail.bg 

г-жа Йовка Иванчева, г-жа Мариела Благоева

Image Description

Американски център

Read More