„Светът на Ване и Кристи“ гостуваща изложба от Париж

Изложбата „Светът на Ване и Кристи“ представя творчеството на френско-българските професионални художници, майка и дъщеря, Иванка Петрова-Цекова, наречена Ване, и Кристин Цекова, наречена Кристи. Техният свят на въображение, свобода и фантазия празнува 56 години от неговото раждане.

Първата самостоятелна изложба на Ване, когато тя става известна като „Ване – детето чудо“, се състои през 1967 г. в София. Българската кинематография създава филма „Малката художничка и големите“.

Влюбена във френския език, интересът на Ване към модерното изкуство я отвежда в Париж. В малката стаичка на улица „Пигал“ се ражда Кристин и израства в подножието на Монтмартър. Ване е вдъхновена от човешката фигура в празнични дрехи, а Кристин много бързо се ориентира към абстрактното изкуство, което ѝ дава по-голяма свобода за израз на мисли и чувства. Двете от дълги години правят съвместни артистични изяви.

През 2013г. те създават тяхната асоциация „Paris-Vanet-Art“ и се борят да бъдат активни творци. Последната им изложба „Българските букви“, посветена на азбуката, е осъществена през месеците ноември и декември на 2022 г. в Париж.

През 60-те години медиите и публиката си задават въпросите колко време този оптимистичен свят ще просъществува, как ще се съхрани той и как ще се развие. „Слънце за измръзналите врабчета“ е една от написаните статии, която говори за излъчваната топлина от един художествен свят. Днес факелът е поет от Кристин, която няма намерения да го изоставя, защото повече от всякога хората имат нужда от любов, грижи и устойчивост.

Изложбата може да бъде посетена от 18 до 29 септември в галерия „София“ на Столична библиотека.

Image Description

Американски център

Read More