Защо чудовищата се плашат от деца

Защо чудовищата се плашат от деца

Автор: Люсил Дюбизи

  • Издателство: Прозорец
  • /
  • Година: 2022

  • Каталог: Линк


Те крещят. Грозновати са. Миришат лошо...

Никой ли не е забелязал досега?

За трите малки чудовища обаче е очевидно –

и искат да чуете добре какво имат да ви кажат!

ЗАЩОТО ТЕ ИСКРЕНО И ЧЕСТНО

СЕ УЖАСЯВАТ ОТ ДЕЦА!

Image Description

Американски център

Read More