Проект Щастие

Проект Щастие

Автор: Веси Тодорова

  • Издателство: AMG
  • /
  • Година: 2024

  • Каталог: Линк


Подари си 212 вдъхновяващи послания.
Защото го заслужаваш!
През последните 13 години във Facebook страницата „Проект Щастие“ споделях мисли, които са част от моето пътуване и търсене на смисъл в живота. В тази книга събрах едни от най-въздействащите послания. Те имат силата да те вдъхновят да откриеш своята посока.
Това е покана да се присъединиш към неспирното пътуване към щастието. 
То невинаги е лесно и често изисква от нас да се изправим пред предизвикателства и неизвестни. Вярвам, че всяка от тези мисли може да бъде светлината, която да те води през мрака и да ти помогне да намериш истинското си призвание в живота.
Веси Тодорова, 
психолог, фасилитатор на семейни констелации, арт терапевт

Image Description

Американски център

Read More