Image Description

Капитал

Седмичник за икон. и полит. тенденции

 • Поредност: 1
 • Издателство: АИИ;София
 • Година: 2022
 • Каталог: Линк
Виж повече
Image Description

Култура

Месечник за изкуство, култура и публицистика

 • Поредност: 4
 • Издателство: Фондация Комунитас;София
 • Година: 2022
 • Каталог: Линк
Виж повече
Image Description

Кардио D

Специализирано издание за лекари : Списанието излиза четири пъти годишно

 • Поредност: 3
 • Издателство: Агенция Protos;София
 • Година: 2021
 • Каталог: Линк
Виж повече
Image Description

Американски център

Read More