• Начало
  • Проекти
  • Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие”

Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие”

Проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие", Столична библиотека реализира проект „Обществените библиотеки в София и София област – библиотеки в развитие", финансиран от Министерство на културата в размер на 4998,50 лв. Проектът има за цел да осъществи политиката на Министерството на културата в областта на библиотечно информационното обслужване в София и региона и е в съответствие със Стратегията за развитие на културата. Основните цели са: Чрез обучителните практикуми и уебинари да се повиши квалификацията на библиотечните специалисти от областта и качеството на обслужването на читателите в региона. Координационната и експертно – консултантската дейност на терен да реши проблемите на всяка посетена библиотека. Чрез 3Д писалките и роботчетата – пчелички библиотекарите да се обучат в дигитална компетентност. Методическото издание да запълни необходимостта от систематизирана професионална информация за работа на библиотекарите. Предвидени са следните дейности: Дейност 1 Квалификационна и експертна дейност на читалищните библиотекари в София и областта – 4 практикума и 2 уебинара; Дейност 2 Координационна дейност за библиотеките от област София - посещение на 7 читалищни библиотеки от областта. Дейност 3 Издание на методическо пособие. Ръководител на проекта е г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека. Проектът е с продължителност 2 месеца - до декември 2020г.

Image Description

Американски център

Read More