• Начало
  • Проекти
  • Проект „Столична библиотека - център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

Проект „Столична библиотека - център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София“

Столична библиотека изпълнява проект „Столична библиотека - център за интерактивни и образователни активности за обществените библиотеки в област София”, финансиран от Министерство на Културата в размер на 4931,50 лв.  

Проектът се реализира в контекста на политиката на Министерството на културата в областта на библиотечно информационното обслужване в София и региона и е в съответствие със Стратегията за развитие на културата.

 

Основните цели на проекта са:

Целта на дейностите  е библиотекарите от  общините Елин Пелин, Горна Малина, Мирково и Челопеч да добият и развият уменията, необходими за работата в модерни съвременни институции.
Чрез обучителните работни срещи да се повиши квалификацията на библиотечните специалисти от област София  и качеството на  обслужването на читателите в региона. Да се придобият знания за изграждане на краеведски фондове и съхранение на културното наследство от региона.
Чрез практикумите да се повишат практическите умения на библиотекарите, да се унифицира организацията на фондовете в библиотеките по международен стандарт.
Координационната и експертно – консултантската дейност на терен  ще решава проблемите на всяка посетена библиотека, от гледна точка на прилагането на установената методика.
 

 

Предвидени са следните дейности:

Дейност 1 Квалификационна и  експертна дейност на читалищните библиотекари в София и областта – 6 обучителни срещи и организиране на 33 споделени практикума на ротационен принцип с работни групи,включващи библиотекарите от съответната община. За периода 1 май – 30 ноември 2021г. ще бъде обхваната всяка една библиотека от съответната община. ;

Дейност 2 Координационна дейност за библиотеките от област София - посещение на 4 читалищни библиотеки от областта. Участие в ежегодната национална среща на методистите в гр. Ямбол;

 

Като обучители и лектори са включени колеги от секторите „Краезнание и книжовно наследство“, направление „Информационни ресурси. Дигитален център“, „Обслужване“, както и посещения с Библиобуса на Столична библиотека - първия в България мобилен библиотечен филиал.

Ръководител на проекта е г-жа Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека

Проектът е с продължителност май - ноември 2021г.

Image Description

Американски център

Read More