Автографи, посветени на Кирил Христов

Биография на Кирил Христов

В Столична библиотека се съхранява част от личната библиотека на Кирил Христов. Повечето книги са с автографи, посветени на него с много уважение:

„…На големия български поет и класик…“.

Открояват се имената както на български културни дейци, така и на европейски слависти и други известни личности, свързани с България.

Афтографи

 

 

Image Description

Американски център

Read More